واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

آگار آگار

 

آگار آگار

Agar Agar

4

از آگارآگار در تهیه روکش ها و همچنین در تزیینات لبنی و غیر لبنی روی شیرینی و شکلات  به وفور استفاده می گردد