واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

انواع اسانس های خوراکی

انواع اسانس های خوراکی

Various kinds of Essence

5

اسانس ها به عنوان طعم دهنده در طیف وسیعی از مواد تولیدی و غذایی به کار می رود