واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

بیس آدامس

بیس آدامس

Gum base

q (2)

بیس آدامس به عنوان حمل کننده و نگه دارنده استفاده می شود