واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

بی کربنات آمونیوم(آمونیاک)

بی کربنات آمونیوم(آمونیاک)

Ammonium bicarbonate

r (2)

به صورت گسترده در صنعت بیسکویت سازی استفاده می شود