واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

خلال بادام زمینی

خلال بادام زمینی

Peanuts

 

32

به عنوان خلال جهت تزیین در صنایع غذایی به کار می رود