واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

روغن شورتینینگ

روغن شورتینینگ

Shortening oil

d (2)

 نقش اصلی شورتنینگ ها کمک به نرمی و لطافت یا به اصطلاح کوتاه کردن فراورده های نانوایی و شیرینی پزی است که نقش به سزایی در ارتقاء کیفیت چشایی فراورده نهایی ایفا می کنند