واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

زانتان گام

زانتان گام

Xanthan gum food grade

g (2)

برای تهیه نان ها از آرد های فاقد گلوتن برای تخمیر بهتر خمیر از صمغ زانتان یا گزانتان استفاده می کنند