واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم

Potassium sorbate granular

k (2)

یک ماده شیمیایی و ضدکپک است  سوربات پتاسیم بسیار محلول در آب است. در صنایع غذایی به عنوان یک نگهدارنده کاربرد دارد