واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

متا بی سولفیت سدیم

متا بی سولفیت سدیم

Meta bi sulphite sodium

as (2)

بعنوان نگهدارنده و جلوگیری کننده از فساد مواد غذایی بخصوص در  آب میوه

سرکه و آبلیمو ، استفاده می شود