واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

منو گلیسیرید

منو گلیسیرید/Mono glyceride

df (2)

 به عنوان امولسیفایر در صنایع غذایی کاربرد دارد.