واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

نمک میوه

نمک میوه

Fruits salt

fg (2)

از نمک میوه برای هوادهی در کیک های کوچک استفاده می شود