واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

پروپیلن گلیکول

پروپیلن گلیکول

Mono propylene glycol

w (2)

از تبخیر رطوبت مواد غذائی ممانعت می‌کند و از آن به‌عنوان حلال مواد معطر و رنگ‌ها استفاده می‌شود. از این ماده به‌عنوان ماده‌ای افزودنی به کیک و کلوچه نیز استفاده می‌شود