واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

پودر سفیده تخم مرغ

پودر سفیده تخم مرغ

Albumen Powder

j (2)

در کیک ٬ کلوچه و بیسکوئیت ، جهت ایجاد بافت ٬ طعم و رنگ بهتر همراه با افزایش ارزش غذائی و ماندگاری استفاده می شود