واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

پکتین

پکتین

Pectin

t (2)

پکتین یکی از مهمترین مواد اولیه در صنایع غذایی است. بخش عمده پکتین تولید شده به وسیله صنایع مربا، مارمالاد، آبمیوه و کیک و کلوچه مصرف می شود. از دیگر کاربردهای متداول آن محصولات لبنی و قنادی، محصولات میوه ای فرآوری شده، پر کننده های نانوایی و لعاب ها هستند