واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

پیرو فسفات سدیم

پیرو فسفات سدیم

Sodium acid pyrophosphate

p (2)

اسید پیروفسفات سدیم یک نوع بافر و عامل متورم کننده خمیر است

که کُند عمل می‌کند و در تولید انواع کیک، نان ، آرد و بسیاری از محصولات نانوایی وشیرینی وکلوچه مصرف می‌شود