واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

گلوتن

گلوتن

Gluten

n (2)

گلوتن ماده ای است که خاصیت چسبندگی و ارتجاع پذیری (البته بعد از ورز دادن خمیر) به خمیر آرد گندم و همینطور جو می دهد و فقدانش در آرد ذرت و برنج باعث  می شود که از این آردها به راحتی برای پخت نان استفاده کرد