واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

گلوکزمایع

گلوکزمایع

Liquid glucose

m (2)

به عنوان عنصر شیرین کننده در تهیه شیرینی و باقلوا و بیسکویت به کار می رود